---
מחלקות >>

מחלקת צמיגים ופנצ'ריה

29/12/2014
במוסך מחלקת צמיגים לתיקון והחלפה.המחלקה מצויידת במכונות פירוק ואיזון גלגלים.צמיגי טרקטור קדמיים ואחוריים.צמיגי אפרונים ומרססים.ברשותנו ג'נטים לגלגלים קדמיים ואחוריים לדגמי סאמה השונים ולמרססי דגניה.

 

גלריה

מוסך קיבוץ אלרום

 

מוסך קיבוץ אלרום

 

מוסך קיבוץ אלרום

 

מוסך קיבוץ אלרום

 

מוסך קיבוץ אלרום

 

מוסך קיבוץ אלרום

 
צפה בגלריה >>
ד.נ. צפון רמת הגולן 12466
טלפון 04-6838084 מנשה סיטי 050-5273093 פקס 04-6838098 musach@barak.net.il